TIKTOK : KỸ NĂNG VIỆC LÀM EMAIL: Haychondunggia.info@gmail.com

Terms of Service

Điều khoản dịch vụ

Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi đều tuân theo các điều khoản dưới đây. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Sử dụng trang web

Bạn cam kết sử dụng trang web của chúng tôi theo các quy định và luật pháp hiện hành.

Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây cản trở, gây hại hoặc làm ảnh hưởng đến trang web của chúng tôi và người dùng khác.

Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc phân phối các thông tin sai lệch, đe dọa, xúc phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

  1. Nội dung

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

Bất kỳ nội dung bạn đăng tải lên trang web của chúng tôi phải tuân thủ các quy định về bản quyền và không vi phạm quyền của bên thứ ba.

  1. Bảo mật và Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

  1. Liên kết bên ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành động của các trang web này.

  1. Thay đổi và Chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web của mình mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối quyền truy cập hoặc sử dụng trang web cho bất kỳ ai tại bất kỳ thời điểm nào.

  1. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Áp dụng pháp luật

Các điều khoản và điều kiện này tuân theo luật pháp hiện hành của quốc gia chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email : hovansang@gmail.com để biết thêm chi tiết.

Hãy Chọn Đúng Giá
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart